Política de privacitat

Integral centre mèdic i de salut, s.l. disposa d'autorització administrativa com a centre sanitari, amb el codi E 08574735, atorgat per la Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitàries de la Generalitat de Catalunya.

 

A Integral, centre mèdic i de salut valorem molt la teva privacitat.
Qualsevol dada que ens proporcionis serà tractada amb absoluta discreció i no se'n farà cap ús diferent al que ens hagis autoritzat.

En aquesta pàgina pots llegir amb deteniment com guardem la teva privacitat amb el màxim respecte.

 

Dades personals

De quines dades personals disposem i com les recollim

Hi ha dues formes principals de recollir dades a internet: directament, com per exemple preguntant-te-les, i indirectament, com per exemple dades de navegació, cookies, i altres sistemes.

Dades directe: són les dades que tú, voluntàriament, ens proporciones. Per exemple, el teu email, quan et poses en contacte amb nosaltres a través de la pàgina de contacte, i que et demanem per poder-te respondre, o agraïr-te en cas d'enviar-nos una suggerència. Per exemple, també, el teu nom i email, quan t'inscrius al nostre butlletí mensual, per poder rebre'l al teu correu electrònic. Totes les dades directes que recollim són explícitament proporcionades per tú, del teu puny i lletra, o millor dit, teclejant-les a la nostra web per comunicar-te amb nosaltres.

--> Dades indirectes: Per a proporcionar el millor ús possible de la web a les característiques de navegació de les persones que visiten la nostra web, recollim dades de navegació de forma automàtica i anònima. Per exemple, dades del tipus de en quina proporció les persones que visiten la nostra web utilitzen monitors amb resolució de pantalla superiors a 1000px d'amplada, o quina proporció de persones estan interessades en el nostre centre mèdic per resoldre problemes de salut o millorar el coneixement de les medicines alternatives, o en quina mesura la velocitat de connexió a internet majoritària de les persones que visiten la nostra web permet que poguem oferir imatges de major qualitat, o videos més llargs. Totes aquestes dades són recollides de forma anònima, és a dir, en cap cas vinculades a cap persona concreta sinó de forma genèrica. Conèixer aquestes característiques ens permet millorar la nostra web per respondre amb major precisió i de forma més satisfactòria (esperem) a allò que més beneficia a les persones que ens visiten.

A Integral, centre mèdic i de salut recollim els dos tipus de dades.

Cookies

Cookies. Altres webs utilitzen un sistema de recollida de dades anomenat 'cookies', o 'galetetes'.

Hi ha dos tipus de 'cookies': de sessió i permanents. Les 'cookies de sessió' són temporals i només existeixen mentres estàs navegant una web. Les 'cookies permanents' són petits fitxers de texte que s'emmagatzemen al teu ordinador. Ambdós tipus de cookie solen utilitzar-se per guardar les teves preferències tant de contingut com de navegació; s'utilitzen per adaptar la web als teus gustos, ja sigui per mostrar-te millor el que sol interesar-te, ja sigui per adaptar l'aparença de la web a les característiques del teu navegador o velocitat de connexió.

A la web d' Integral, centre mèdic i de salut no fem servir, fins aquesta data, ni cookies de sessió ni cookies permanents que s'emmagatzemin al teu ordinador. Si en algun moment incorporem l'ús de cookies per millorar la teva experiència a la nostra web, ho notificarem en aquesta sección.

Les cookies no suposen cap risc per la teva seguretat. Només afecten la teva visita a la web que les ha creat, i ningú més les pot consultar tret de la web original. No obstant, per motius històrics, els navegadors t'ofereixen eines per permetre l'ús de cookies o bé deshabilitar-les. Si és un tema que et preocupi, n'hi ha prou amb què augmentis el nivell de protecció al teu navegador.

Com guardem de forma segura les dades personals que ens proporciones

Les dades recollides des de la web són guardades de forma segura i només són accessibles per personal autoritzat expressament per Integral, centre mèdic i de salut, per les funcions que et describim més abaix. Alhora, la web s'ha dissenyat de manera que les dades que ens proporciones només puguin ser emprades per l'ús que ens autoritzes. Per exemple: quan envies un enllaç d'una de les nostres pàgines a un amic teu, no guardem l'email del teu amic; quina millor manera de garantir la seva privacitat. Si ell/a vol rebre el nostre butlletí, quan ens visiti ja s'hi inscriurà a l'àrea destinada per a això, donant el seu exprés consentiment a rebre el nostre butlletí (i només el nostre butlletí).

Per a què utilitzem les teves dades personals

--> Si ens has donat el teu email i el teu nom per rebre el nostre butlletí mensual, aquest és l'ús que li donarem al teu email i al teu nom.

--> Si has fet servir l'enviament d'una pàgina a un amic teu, insertant en la nostra web l'email del teu amic, aquest és l'ús que li donarem a l'email del teu amic: el teu amic rebrà per email un enllaç a la pàgina des de la que tú li ho has enviat. No rebrà res més. Si vol rebre el nostre butlletí, s'haurà d'inscriure ell mateix.

--> Si ens escrius un correu electrònic des de la nostra pàgina de contacte (o directament), o bé una suggerència, el teu email i el teu nom es guarden tan sols per respondre la teva petició.

Exercici de drets

En qualsevol cas podràs exercir els drets d'accés, rectificació, cancelació o oposició en els termes que la llei (LOPD) estableix en el nostre domicili social al c/ Diputació, 321, 1-1, Barcelona 08009. També podràs contactar amb nosaltres per resoldre qualsevol dubte al respecte per correu electrònic a administracion@integralcentremedic.com, o al telèfon 934 677 420.

Avís legal

INTEGRAL CENTRE MÉDIC I DE SALUT, S.L (d'ara endavant el prestador) com responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el què pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d'ús del lloc web.

Titularitat

El lloc integralcentremedic.com és titolaritat i responsabilitat d'INTEGRAL CENTRE MÉDIC I DE SALUT, S.L. registrada al Registre Mercantil de Barcelona Tom 27886, Foli 0179, Full 127083 amb el CIF B60727583.

Dades de contacte:

INTEGRAL CENTRE MÈDIC I DE SALUT, S.L . C/ Diputació, 321, 1-1. Barcelona 08009.

Tel. 934 677 420.
Correu electrònic: administracion@integralcentremedic.com

Responsable mèdic:

Dr. Pedro Ródenas López. Colegiat n. 12.688, pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. Subjecte al següent codi deontològic: http://www.comb.cat/cat/colegi/docs/codi_deontologic.pdf

Condició d'usuari

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observància i compliment rigurós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fós d'aplicació.

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris les esmentades obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació en el lloc web del prestador.

Responsabilitat

El prestador s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Donat que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers als seus llocs web, aquest no assumeix cap mena de responsabilidad respecte els esmentats continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a l'esmentat lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

En compliment del disposat a l'art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En el cas que l'usuari consideri que existeix al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega ho notifiqui de forma immediata a l'administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat per a què funcioni correctament. No obstant, el prestador no descarta la possibilitat de què existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web. Així mateix aquest lloc està sotmès a tasques de manteniment periòdiques o puntuals, per la qual cosa existeix la possibilitat de què no estigui accessible durant l'execució d'aquestes tasques.

Propietat intelectual i industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i demés elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, texte i/o gràfics són propietat del prestador o en el seu cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intelectual i industrial, així com inscrits als registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la que fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas l'autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intelectual o industrial de l'autor.

Els dissenys, logotips, texte i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l'autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

Llei aplicable i jurisdicció

Per la ressolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la que se sotmeten expressament les parts, sent competents per la ressolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de BARCELONA.