Fisioteràpia Global Activa

Quà és la fisioteràpia global activa

Fisioteràpia

La Fisioteràpia guia a la persona vers una sensació de salut i a una conducta de promoció-prevenció de la salut respecte a la funció del moviment i postura.

Global

La Fisioteràpia Global Activa evalua, tracta i prevé la causa del símptoma com poden ser els canvis provocats per les activitats diàries i postures en els patrons de moviment; tenint en compte l'estat emocional i vital de la persona.

Activa

Amb la Fisioteràpia Global Activa la persona aprèn estratègies per a controlar i prevenir els símptomes, per a augmentar la seva percepció corporal i de relaxación, i per a normalitzar el seu nivell d'activitat de treball i recreativa.

Tècniques en fisioteràpia global activa:

Indicacions de la fisioteràpia global activa: