Organització interna del centre mèdic

Existeixen pocs centres mèdics en el nostre país que hagin pogut portar a la pràctica una vocació de treball pluri i interdisciplinar com Integral, centre mèdic i de salut.

Més de vint professionals amb activitats diferents i complementàries compartim espai, temps i coneixements amb l'objectiu d'atendre el millor possible (tècnicament i humana) als nostres pacients.

Per aconseguir-ho realitzem reunions on:

Fruit de tot aquest treball, disenyem estratègies per aplicar tractaments combinats i complementaris a la medicina convencional (per exemple: tractament en malalts de càncer) i establim derivacions o coordinem tractaments (circuits de salut) entre els diferents professionals de l'equip quan el pacient ho requereix.