Psicologia i Desenvolupament Personal

Serveis de Psicologia i Desenvolupament Personal

El servei de Psicologia i Desenvolupament Personal d'Integral, centre mèdic i de salut està comprès per:

Desenvolupament personal: aprendre de l'experiència

Consisteix en abordar les dificultats en les diferents etapes de la vida mitjançant la paraula parlada. Aspectes com la inseguretat, els pensaments obsessius, la irritabilitat, les crisis personals...

Davant de les dificultats es constitueixen símptomes com a respostes “en brut”, és a dir, impulsives i poc elaborades, que la persona troba front els esdeveniments. El símptoma, és una creació subjectiva que cal valorar en tota la seva complexitat. El símptoma, ocupa el lloc del saber, un saber del que només té la clau qui passa per l’experiència.

L’experiència ensenya

En les sessions individuals s’analitza per a què serveix el símptoma i s’elabora la resposta impulsiva, per anar trobant com construir-la d’una altra manera.

Efectes terapèutics i d’aprenentatge

Aquesta experiència pot permetre l’alliberació dels llastres que fan patir quan es repeteixen un i un altre cop, el bloqueig i la impulsivitat emocional. També, pot facilitar orientar-se en funció del desig a l’hora d’abordar els projectes personals i, en el cas que no sigui possible, trobar una manera de saber fer amb el que no és desitjat.

Professionals del servei de desenvolupament personal

Està a càrreg del servei de desenvolupament personal:


Informació i Suport a familiars cuidadors de malalts d'Alzheimer

La malaltia d'Alzheimer provoca a les persones afectades una progressiva pèrdua de l'autonomia personal, fins al punt, que necessiten d'una altra que es faci càrrec de les seves necessitats vitals.

Els familiars de la persona malalta d'Alzheimer es poden sentir desorientats i, fins i tot, desbordats front a la desconeguda complexitat de les situacions que es van trobant, perquè, la tasca de cuidar un malalt d'Alzheimer requereix d'una comprensió específica i d'una preparació adequada. Sobretot, tenint en compte, que la família és el principal agent proveïdor del tenir cura i de gestionar els recursos que existeixen per a atendre a un familiar afectat per una demència com la malaltia d'Alzheimer.

Professionals del servei per a familiars de malalts d'Alzheimer

Està a càrreg d'Informació i Suport a familiars cuidadors de malalts d'Alzheimer:


Relaxació

Entrenament individual en relaxació progressiva i tècniques de respiració.

La relaxació ens permet aprendre a controlar l’excés de tensió muscular i poder afrontar en millors condicions:

Les tècniques de respiració van dirigides a aprendre a respirar correctament i augmentar la capacitat respiratòria, incidint directament en la nostra salut.

 

Sessions Individuals 1/2 hora.

Professionals en Relaxació

Està a càrreg del servei de Relaxació: