Teràpies Manuals

Serveis de Teràpies Manuals

Integral, centre mèdic i de salut ofereix els següents serveis de Teràpies Manuals:

Quiromassatge

El Quiromassatge és una tècnica manual que relaxa o estimula el to muscular, segons la necessitat del pacient, aconseguint una millora local i millor resistència a l’esforç. Solen sol·licitar-nos el quiromassatge per:

Drenatge Limfàtic (DLM)

El Drenatge Limfàtic (DLM) és una teràpia que consisteix en l’aplicació de moviments rítmics i seqüencials que mobilitzen el fluït limfàtic, encarregat d’eliminar toxines i augmentar la resposta del sistema immunològic. Solen demanar-nos drenatge limfàtic persones que pateixen:

Reflexologia Podal (RTD)

Amb la reflexologia incidim en les zones reflexes dels peus, on es localitzen tots els òrgans i diferents parts del cos. Estimulant o calmant aquests "punts reflexos" actuem sobre la capacitat de resposta d´autocuració de l’organisme. La reflexologia podal alivia innombrables símptomes, entre els quals:

Professionals dels serveis de Quiromassatge, Drenatge Limfàtic i Reflexologia Podal

Està a càrreg dels serveis de Quiromassatge, Drenatge Limfàtic i Reflexologia Podal:


Shiatsu

És un mètode procedent del Japó i que segueix els principis de la Medicina tradicional Xinesa. El potencial terapèutic del Shiatsu el trobem en els principis de l’energia vital de l’esser humà, el "Ki".

Mitjançant diferents tècniques de pressions sobre els teixits i en determinats punts anomenats "tsubos", s’estimula aquesta força vital natural induint el procés curatiu.

Indicacions del Shiatsu

Tractament de les disfuncions craneomandibulars

L’articulació temporomandibular (ATM) és l’articulació que fa possible que puguem obrir i tancar la boca. S’utilitza per mastegar, empassar, badallar, etc. Per això és una de les articulacions més utilitzades en el nostre cos.

Molt sovint apareixen disfuncions en aquesta articulació, donant lloc a diferents símptomes, com poden ser: Dolor a l’articulació que pot arribar fins al cap, mandíbula, boca, gola, nuca, coll i espatlles, sorolls articulars com cruiximents, sorolls a les orelles com xiulets, luxacions articulars, contractures musculars manifestant-se al cap, cervicals i espatlles, desviacions de mandíbula marejos, vertígens i molts altres.

Aquests estats aguts o crònics poden arribar a obstaculitzar seriosament la vida social i laboral, el rendiment i la qualitat de vida de les persones que ho pateixen.

Un bon abordatge de la Disfunció Craneomandibular, permet ajudar a restablir el bon funcionament de les estructures i funcions alterades, millorant la sintomatologia.

Professionals del servei de Shiatsu i del Tractament de les disfuncions craneomandibulars

Està a càrreg del servei de Shiatsu i del Tractament de les disfuncions craneomandibulars: