Sofrologia

La Sofrologia és una disciplina que fa servir tècniques de relaxació i de visualització pel desenvolupament del benestar personal.

És un treball individual i de repetició. Es fa servir la relaxació mental, física i muscular per arribar al més profund i des d’allà incidir en el problema per mitjà de visualitzacions positives.

Es fa una primera visita per veure què es vol treballar, una sessió setmanal amb la terapeuta i treball diari a casa.

La sofrologia és útil per a:

Professionals del servei de Sofrologia

Està a càrreg del servei de sofrologia: