Rosalina Sicart Pons

Sobre la Rosalina Sicart Pons

Servei de Psicologia i Desenvolupament Personal

Rosalina Sicart especialitzada en desenvolupament personal

Experiència professional

Especialitats

Desenvolupament Personal - Aprendre de l'experiència

El Desenvolupament Personal aborda el sofriment emocional i psíquic mitjançant la paraula parlada. Quan passem per una crisi de parella, una separació, la soledat no desitjada, conflictes laborals, una malaltia o la mort de persones properes, la complexitat de la vivència ens pot arribar a desbordar, llavors, costa trobar la manera de generar coneixement i aprenentatge de l’experiència.

Aprendre de l’experiència amb ajuda professional, permet optimitzar el temps i el patiment a la vegada que promou el desenvolupament personal al resoldre els conflictes.

Les sessions consisteixen en desplegar els diferents sentits de cada vivència, localitzar la font del sofriment, analitzar el conflicte que el provoca per anar a trobar noves capacitats i formes de fer resolutives, així com promoure l’abordatge dels projectes personals en funció del desig com a motor vital.

Relacions de parella i crisis personals

Les persones com sers relacionals, ens construïm en relació amb els altres i, per tan, els necessitem. Per aquesta necessitat constituent, els conflictes en les relacions són font de sofriment a la vegada que de desenvolupament personal.

Les crisis en les relacions de parella, el fet d'ajuntar-se o separar-se, la relació amb els fills i filles, l'anhel d’una relació de parella, el crear una família, és a dir, qualsevol vivència conflictiva en el si d'una relació pot induint-se a una crisi personal de la qual podem sortir-ne reforçats com a persones si aconseguim extraure nous coneixements i aprenentatges de l'experiència.

Per assolir aquesta fita i no romandre en la queixa, el sofriment o en la repetició dels errors a vegades es necessari tractar amb l'ajuda d'un professional les dificultats que no permeten evolucionar per a convertir-les en noves habilitats i coneixements.

Informació i suport per a familiars de malalts de llarga durada

Com la família és el principal agent proveïdor dels cuidados i de gestionar els recursos existents per atendre a la persona afectada per una malaltia de llarga evolució, com les demències tipus Alzheimer, el Parkinson..., al cuidador familiar li cal abastir-se de comprensió específica i preparació adequada per a cuidar.

Ansietat i estrès

Front als esdeveniments vitals com una crisi de parella, una separació, conflictes a la feina... les pors es remouen, sentiments d'inseguretat, pensaments obsessius, irritabilitat, desbordament emocional, confusió mental, depressió, ansietat, etc.

Entenem la simptomatologia con una resposta "en brut", impulsiva, poc elaborada que la persona troba front els esdeveniments dolorosos que la sobrepassen. L'ansietat i els demès símptomes són formes de reacció subjectiva que orienten la manera de posicionar-se i les possibilitats de canvi que permetent construir des dels propis recursos noves habilitats per saber que fer quan ens trobem amb situacions conflictives.

Inteligencia emocional

La por, la ràbia, la tristesa, l'alegria... són respostes emocionals front els esdeveniments vitals. De què sento por, ràbia o tristesa? Què m'ensenya cada una d’aquestes emocions? Com em relaciono amb la persona o la situació front el qual he respost amb por, ràbia o tristesa?

Cada emoció implica una acció, una manera de fer, de comportar-se. Quan tinc por puc atacar o fugir però hi ha moltes maneres de fer-ho. Quina és la forma adequada, el moment oportú i la justa mesura? Trobar-la es fruit de la elaboració tenint en compte la complexitat de cada circumstància, per això, a vegades cal tractar les emocions i els seus efectes amb l'ajuda d'una professional.

Articles

"Cómo evitar y tratar la osteoporosis"

"Expectativas y tropiezos en la relación de pareja"

"Cómo cuidar a la madre enferma de Alzheimer"

"Cuando la ansiedad nos impide la vida cotidiana"